דתות הניאו-פגאניזם המערבי המודרני

הניאו-פגאניזם המערבי הוא מעין מונח-מטרייה תחתיו נכללים מגוון רחב של דתות ותנועות רוחניות אשר עוסקות בהחייאתן של מסורות אתניות ומאגיות שונות, בדרך כלל מן העולם האירופאי הפרה-נוצרי. המאפיינים המשותפים לדתות אלה – כגון וויקה, דרואידיות, אסאטרו (המתמקדת בפנתיאון הנורדי) וכו’ – כוללות בין השאר הכרה ברוחניות אימננטית (ולא טרנסנדנטאלית), מתן כבוד לאדמה ולטבע, והסתמכות על מערכות יחסים ישירות עם האלוהות במקום על כתבי קודש. רוב הפגאנים המערביים הם פוליתאיסטים, ומכירים בקיומם של אלות ואלים רבים. בהרצאה זו נלמד על הדתות המרכזיות המרכיבות את הפגאניזם המערבי המודרני, על מערכת האמונה של אותם פגאנים, ועל פרקטיקות הכישוף והמאגיה בהם הם משתמשים