נשים כמנהיגות רוחניות בתנועות דתיות חדשות במאות ה-19 וה-20

לאורך ההיסטוריה הכתובה עמדו גברים בראש דתות וזרמים רוחניים במערב המונותאיסטי, והמחשבה כי אישה תעמוד בראש קהילה דתית ותנהיג אותה נתפסה כאבסורד במקרה הטוב, וככפירה שדינה מוות במקרה הרע. בעשורים האחרונים של המאה התשע-עשרה (ולצד עליית הגל הראשון של הפמיניזם) החלה מציאות זו להשתנות כאשר תנועות דתיות חדשות וקבוצות איזוטריות כגון האגודה התיאוסופית והחברה ההרמטית הוקמו והונהגו על ידי מאדאם בלווצקי וד”ר אנה קינגספורד בהתאמה. מאז ועד היום משמשות תנועות דתיות חדשות כגון וויקה ופולחן האלה, ברהמה קומאריס, תנועת ראג’ניש, ועוד כמעבדות חיות למנהיגות דתית נשית. בהרצאה זו נסקור את עולמן של אותן נשים מנהיגות ואת הדתות והתנועות הרוחניות שעזרו לייסד, ונלמד על התפיסות התפקידים המגדריים הנהוגים בקבוצות אלו