מרגלים עבור המדינה-שבדרך: שירות הידיעות של ההגנה

הצורך בהשגת ידיעות מודיעיניות איכותיות לווה את היישוב העברי בארץ ישראל עוד מתקופת השומר, גבר בתקופת המאורעות של שנות העשרים והשלושים והגיע לשיאו בתקופת המדינה-שבדרך, בשנות הארבעים. בחזית המאמץ המודיעיני עמד הש”י – שירות הידיעות של ההגנה, שפעיליו – אשר פעלו באופן חשאי מתחת לרדאר של השלטון הבריטי – עסקו בריגול ובאיסוף מידע כנגד הבריטים, הערבים ואף במישור הפנים-יהודי כנגד ארגוני ‘הפורשים’ והקומוניסטים. חלק מפעילי הש”י, כגון איסר הראל, התברגו לאחר קום המדינה במוסד ובש”ב והגיעו לתפקידים הבכירים ביותר בקהיליית המודיעין הישראלית. בהרצאה זו נלמד על מקורותיו של הש”י ועל פעילות מחלקותיו השונות, תוך כדי התמקדות בכמה מעלילותיו הידועות של הארגון, ועל הדרך נשמע גם על ‘דלק’ – ארגון המודיעין של האצ”ל – ועל מחלקה ו’ שמילאה תפקיד דומה עבור פעילי הלח”י