מאגיה וכישוף ביהדות בעת העתיקה ובימי הביניים

המאגיה היהודית מבוססת בעיקרה על אמונה ביכולתם של בני האדם להשפיע על העולם שמסביבם באמצעות טקסים, המבוססים על הקראה או על כתיבה של פורמולות מאגיות. אמונה זו לא שונה מההשקפה הדתית הנורמטיבית ביהדות, שמשייכת את הכוח האמיתי לקרבן, תפילה, טקסים, ושמירה על ההלכה. מאגיה גם לא נוגדת את הדעות הנורמטיביות בנוגע לכל-יכולות של אלוהים או למעורבותם של מלאכים ושדים במציאות היומיומית. המאגיה היהודית התפתחה כמערכת מקבילה, שמשולבת במערכת הנורמטיבית-דתית, ומנסה להביא לשינוי במציאות לטובת האינדיבידואל, בדרך כלל על מנת לבטל מצוקה או כאב קונקרטי או על מנת להגשים רצון או תשוקה מסוימת. בהרצאה זו נלמד על התפתחות המאגיה היהודית על גווניה השונים – קמיעות ולחשים, קערות השבעה וספרים מאגיים, קבלה מעשית, מנהגים עממיים, ועוד – ועל יחס היהדות לכישוף

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s